Đại lý MG188 – nhận hoa hồng khủng

Nhà cái MG188 luôn là một trong những nhà cái đi đầu tị trường cá cược tại Châu Á. Sau khi tưng bừng ra mắt năm 2022, nhà cái MG188 đã lan tỏa sức nóng của mình tới với rất nhiều người chơi, một phần đó là nhờ các công sức to lớn của quý đại lý ddang hợp tác làm việc với MG188

Dưới đây là toàn bộ thông tin về chính sách đại lý của MG188!

Cách để đăng ký làm dại lý MG188

Tất cả người chơi đều có thể trở thành đại lý chính thức của MG118. Bạn chia sẻ mã QR hoặc liên kết lời mời của mình thông qua WeChat, QQ, v.v. Các thành viên đăng ký theo cách này là thành viên trực tiếp của bạn và các thành viên cấp dưới do cấp dưới trực tiếp mời được ghi nhận là nhóm của bạn Các thành viên có thể phát triển không dây và phân hạch. (Nếu quan hệ đại lý không tự động ràng buộc, cấp dưới có thể tự nhập mã mời của cấp trên trên giao diện thăng tiền để ràng buộc)

1. Mức hoa hồng đại lý của MG188

Chương trình đại lý của MG188 chính thức ra mắt với mức trả thưởng cho đại lý cấp dưới cực cao.

Mức hoa hồng tại MG188
Mức hoa hồng tại MG188

Được chia thành 12 cấp độ như sau:

 • Cấp độ 1: tổng hiệu suất: 0 ; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 50đ và không có sự khác biệt.
 • Cấp độ 2: tổng hiệu suất: 1000 ; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 55đ và không có sự khác biệt.
 • Cấp độ 3: tổng hiệu suất: 5000 ; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 60đ và sự khác biệt là 3đ.
 • Cấp độ 4: tổng hiệu suất: 1.5 triệu đồng; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 70đ và sự khác biệt là 6đ.
 • Cấp độ 5: tổng hiệu suất: 3 triệu đồng; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 80đ và sự khác biệt là 9đ.
 • Cấp độ 6: tổng hiệu suất: 5 triệu đồng; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 90đ và sự khác biệt là 12đ.
 • Cấp độ 7: tổng hiệu suất: 10 triệu đồng; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 100đ và sự khác biệt là 15đ.
 • Cấp độ 8: tổng hiệu suất: 20 triệu đồng; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 110đ và sự khác biệt là 18đ.
 • Cấp độ 9: tổng hiệu suất: 30 triệu đồng; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 120đ và sự khác biệt là 21đ.
 • Cấp độ 10: tổng hiệu suất: 50 triệu đồng; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 130đ và sự khác biệt là 24đ.
 • Cấp độ 11: tổng hiệu suất: 75 triệu đồng; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 140đ và sự khác biệt là 27đ.
 • Cấp độ 12: tổng hiệu suất: 100 triệu đồng; tiền hoa hồng (mỗi 10.000đ) là 150đ và sự khác biệt là 30đ.

Cách tính hoa hồng

Chương trình đại lý của MG188

Tổng hoa hồng bao gồm hai phần sau: chiết khấu trực tiếp và chiết khấu đại lý. Hoa hồng liên kết trực tiếp = tổng tỷ lệ hoa hồng hiệu suất * hoa hồng đại lý hiệu suất trực tiếp tự điều hành = (tổng tỷ lệ hoa hồng hiệu suất – tổng tỷ lệ hoa hồng hiệu suất đại lý trực tiếp) * hiệu suất nhóm đại lý trực tiếp

Xem thêm nhà cái hello88 uy tín chất lượng

Cách tính hiệu suất

Hiệu suất đề cập đến khối lượng hoặc doanh thu đặt cược hiệu quả, tức là số tiền tiêu thụ cá cược thực tế của một thành viên (không tính những khoản chưa thanh toán). 80% hiệu suất của trò chơi cờ và bài, 90% của trò chơi điện tử và câu cá, 30% của các trò chơi khác.

Khi nào được nhận hoa hồng?

Hoa hồng sẽ được thanh toán từ 02:00 đến 08:00 (GMT+8) ngày hôm sau, theo bảng thu nhập hoa hồng tương ứng với các mức hoa hồng khác nhau, thành tích càng cao mức thu nhập hoa hồng càng cao.